česká verzeanglická verze

Domovská stránka4Novinky, tipy, zajímavosti

  4Systém řízení kvality firmy Quittner & Schimek nově certifikován dle AS9100        
 


Od března 2007 je systém řízení kvality v naší společnosti certifikován dle požadavků standardu AS9100 Rev. B. Norma AS9100 je norma pro řízení systému kvality pro letecké výrobce, servisní a údržbové organizace a dodavatele leteckého průmyslu. Vznikla v roce 1997 ve Spojených státech amerických pod původním označením AS9000 na popud společností seskupených v organizaci IAQG (International Aerospace Quality Group) s cílem vytvořit jednotný rámec systému řízení a hodnocení kvality přesahující náročnost běžného systému řízení kvality dle ISO 9001:2000. Od srpna 2001, kdy byla norma zdokonalena a kdy v ní byly verbalizovány mezinárodní požadavky organizací činných v leteckém průmyslu, je pro ni používáno označení AS9100.

Norma AS9100 v sobě obsahuje všechny požadavky normy ISO 9100:2000; klade však zvýšené nároky v 18 bodech zahrnutých v ISO9001:2000 a navíc obsahuje 80 dalších požadavků rámec normy ISO 9001:2000 přesahujících. Norma AS9100 je náročnější například v oblastech provádění a evidence kontrol, přejímání a kontroly zboží, přenášení odpovědnosti na dodavatele a na subdodavatele, zvyšování dokumentární prokazatelnosti procesního fungování společnosti a ve zvětšení důrazu na zpětnou sledovatelnost, dokladovatelnost a prokazatelnost všech vnitrofiremních činností.

Pro audit dle této normy jsme si vybrali renomovanou britskou firmu Lloyd’s Register Quality Assurance, a vysoce oceňujeme spolupráci s českou pobočkou této společnosti.

 
 
   
       
       
       
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
             
           

Nahoru 5